Hej,

Jag är legitimerad psykoterapeut med mottagning på Kungsholmen, Stockholm. Jag arbetar med parterapi och psykoterapi efter ett långt yrkesliv med bred erfarenhet inom HR med fokus på ledarskap, utveckling och förändring. Jag arbetar även som familjerådgivare för ett antal Stockholmskommuner.

Jag använder mig av metoder inom Kognitiv beteendeterapi, Compassionfokuserad terapi och Emotionell fokuserad parterapi. Att jag valt just dessa metoder beror på att de fungerar för många av de problemområden och låsningar som jag möter hos mina klienter. Med lång erfarenhet av samtalsterapi samt många år som både psykoterapeut och parterapeut kan jag utifrån dessa metoder anpassa mitt arbetssätt till olika individer, par, behov och problem.

Legitimerad psykoterapeut

Jag är legitimerad psykoterapeut vilket är en skyddad yrkestitel. För att få kalla sig psykoterapeut behöver man ha genomgått, av socialstyrelsen, godkänd utbildning. Socialstyrelsen utfärdar legitimation efter godkänd utbildning och har ett register över legitimerade psykoterapeuter. Vid frågor är mejladressen följande, hosp@socialstyrelsen.se

För din trygghet som klient hos mig gäller följande:

 • Du är skyddad av lagen vilket bland annat innebär att vården bedrivs patientsäkert, på så vis att sekretess efterföljs, journal förs samt att ansvarsförsäkring finns.
 • Behandlingen utgår från vetenskaplig grund.
 • Legitimation är utfärdad av Socialstyrelsen
 • Verksamheten är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
 • Registrering av personuppgifter regleras utifrån GDPR.

Det viktigaste för mig i mitt arbete är att tillsammans med mina klienter arbeta för en stadigvarande förändring. Målet är att mina klienter efter psykoterapin känner sig stärkta, arbetat sig igenom sina problem och kommit vidare med sina utmaningar och att de par jag arbetat med får en stabilare och närmare relation till varandra som kan fortsätta utvecklas. 

Jag har lång erfarenhet av arbete med HR- och organisationsfrågor på stora företag. Dessa erfarenheter innebär att jag har en djupgående förståelse för hur det fungerar för många i deras arbetsliv kombinerat med privatliv, det som på gott och ont kan drabba människor i olika situationer, sammanhang, åldrar och skeden i livet. Jag har även gedigen erfarenhet av förändringsarbete inom organisationer och utveckling av ledarskap för grupper och individer.

Sammanfattningsvis

 • Lång och bred erfarenhet av att arbeta med både psykoterapi & parterapi
 • Legitimerad psykoterapeut KBT, Karolinska institutet
 • Familjerådgivare, Stockholms Parrådgivning
 • Utbildad inom EFT  – EFT Externship, Core Skills training och EFT with trauma genom International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy
 • Utbildad samtalsterapeut med psykodynamisk inriktning – grundläggande terapeututbildning
 • Utbildad samtalsterapeut med KBT inriktning – påbyggnad till grundläggande terapeututbildning
 • Arbetat med HR och organisationsfrågor både som Personalchef och HR-specialist