Vad kan ni få hjälp med genom parterapi?

Beroende på vilket skede ni som par är i och vad ni vill åstadkomma med parterapin anpassas tillvägagångssätt och metod vilket innebär att ni ibland kan man behöva några samtal för att tillsammans ta reda på var ni står och vad ni vill.

De par som jag arbetar med kommer till mig för att de:

Vill leva tillsammans men behöver hjälp med att ta sig ur destruktiva mönster och fördjupa sin relation.

Vill ta reda på om de vill leva tillsammans. Den ena parten eller båda har då uttryckt att de kanske inte vill fortsätta relationen.

Vill komma igenom något som har hänt i relationen och som paret behöver hjälp med såsom dödsfall inom familjen, missfall, uppbrott, otrohet, kris och upplevt svek.

Metod

Vad är EFT- Emotionellt fokuserad parterapi?

Mönster och samspel

I Emotionellt fokuserad parterapi är det ert gemensamma samspel som är i fokus. Vi tydliggör ert mönster och hur ni båda bidrar till detta. Vi saktar ned och stoppar er ”dans” för att i nästa steg skapa en större trygghet, tillit och närhet.

Känslor och trygghet

I EFT sätts känslorna i fokus. Det är känslor som skapar låsningen i en krisande kärleksrelation, men det är också känslorna som är nyckeln till att hitta en trygg, tillitsfull och intim relation. När ni får nya känslomässiga erfarenheter av ert samspel så sker en förändring och ni utvecklas till att bli mer engagerade, inkännande och trygga med varandra.

Tillit och närhet

Emotionellt fokuserad parterapi lägger grunden till en större tillit och närhet i er relation. Ni får möjlighet att finnas för varandra istället för att hamna i negativa spiraler där ni kritiserar eller sluter er.

Teoretisk grund

EFT baseras på metoder och teorier från främst anknytningsteorin, de humanistiska psykoterapierna och de systemiska psykoterapierna. Det är en evidensbaserad metod för parterapi, vilket innebär att den har starkt vetenskapligt stöd. Dr Sue Johnson skapade metoden på 1980-talet. Metoden styrs, utvecklas och regleras av ICEEFT – International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy

Arbetssätt

Så här arbetar jag

Vid första träffen ses vi alla tre och ni får då berätta om var ni befinner er i er relation och vad ni har för problem men även styrkor i relationen. Därefter träffar jag er individuellt för att få veta mer om var och en av er t.ex. tidigare relationer, familj osv. Efter dessa inledande samtal träffas vi en gång i veckan i vanligtvis 10–25 veckor.

Kostnad per session och sessionens längd
Första gången träffas vi alla tre och de två kommande gångerna träffar jag er var och en enskilt för att lära känna er som individer. Vanligtvis fortsätter vi därefter att träffas alla tre en gång per vecka på en fast bokad tid t.ex. måndagar kl. 10.00-11.00.
Hur länge behöver man gå i parterapi?
De flesta par behöver mellan 10 och 25 gånger för att kunna identifiera och bryta de negativa mönster de sitter fast i. Att bryta de negativa mönstren möjliggör att ni båda får en relation ni trivs med. Ibland kan det ta längre tid om man har kört fast ordentligt eller om man har med sig traumatiska erfarenheter.
Hur fungerar det att boka och avboka?
Ni får en stående tid varje vecka. Om den ena av er inte kan närvara vid ett tillfälle genomför jag ett enskilt samtal med den av er som kan närvara, för att inte tappa i kontinuitet. Avbokning ska göras senast 24 timmar innan den avtalade tiden. Vid senare avbokning eller uteblivet besök så debiteras full kostnad, oavsett anledning.

Kontakta mig

Välkommen att kontakta mig och boka ett första samtal eller ställ en fråga.

Jag återkommer till dig inom kort.

+46 72 519 72 55

Hantverkargatan 46
112 21 Stockholm

kontakt@sonjaspangenberg.se