Vad kan ni få hjälp med genom parterapi?

Beroende på vilket skede ni som par är i och vad ni vill åstadkomma med parterapin anpassas tillvägagångssätt och metod vilket innebär att ni ibland kan man behöva några samtal för att tillsammans ta reda på var ni står och vad ni vill.

De par som jag arbetar med kommer till mig för att de:

  • Vill leva tillsammans men behöver hjälp med att ta sig ur destruktiva mönster och fördjupa sin relation.
  • Vill ta reda på om de vill leva tillsammans. Den ena parten eller båda har då uttryckt att de kanske inte vill fortsätta relationen.
  • Vill komma igenom något som har hänt i relationen och som paret behöver hjälp med såsom dödsfall inom familjen, missfall, uppbrott, otrohet, kris och upplevt svek.

Metod

Jag använder mig av Emotionellt fokuserad parterapi.

Mer om ETF

Arbetssätt

Så här arbetar jag med parterapi.

Mitt arbetssätt