Vanliga frågor och svar

Oftast går man i parterapi för att få en bättre och närmare relation, för att läka sår eller för att ta reda på vad ni vill med relationen och hur ni kan gå vidare. Beroende på ert behov med parterapin så anpassar jag metod och tillvägagångssätt. För att fördjupa, stärka, läka sår och utveckla relationen så arbetar jag med EFT (Emotionellt fokuserad parterapi). För att EFT ska få rätt förutsättningar bör det inte finnas en pågående parallell kärleksrelation, våld i relationen eller missbruk. Är det osäkert vad ni vill med relationen kan vi träffas några gånger för att reda ut var ni står.

Psykoterapi kan både vara behandlande (KBT) och/eller stödjande som vid en kris. Med Kognitiv beteende terapi arbetar vi med ett problemområde som nedstämdhet, trauma eller ångest. Ibland kan psykoterapi hjälpa genom att du får träffa någon att prata med som man kan lita på och som kan hjälpa dig att reflektera, känna, utvecklas och komma vidare vid sorg, förändring, utsatthet eller ensamhet.

Inom psykoterapiforskningen har det visat sig att det man kallar allians är en av de viktigaste faktorerna oavsett metod. Vilket innebär att din möjlighet att få känna tillit till och trygghet med psykoterapeuten är avgörande för att psykoterapin ska fungera. Givetvis är även själva metoden viktig och att det finns forskningsstöd för att metoden fungerar för ditt problemområde. Psykoterapeutens utbildning och erfarenhet är också bra att du känner dig införstådd och trygg med. En psykoterapeut som arbetar mycket med ett problemområde har såklart mycket erfarenhet att luta sig mot för att hjälpa dig. Men det är även viktigt att hitta en psykoterapeut som själv utvecklas och utvecklar sig (som håller sig själv på tårna) så att du får den bästa hjälpen.

Psykoterapi och parterapi är en process och ett ibland krävande arbete vilket innebär att det behövs en viss del uthållighet och att du/ni avsätter tid att komma till psykoterapin. Oftast är inte psykoterapi en quickfix. . De som får ut mest av psykoterapi är de som trots att det känns svårt ibland kommer till sessionerna och håller ut. Det är även viktigt att ge sin psykoterapeut återkoppling både på det som fungerar och det som inte fungerar så att processen anpassas och blir optimal och att relationen mellan er utvecklas och fördjupas.

Beroende på problemområde så krävs det oftast 10–25 ggr en gång i veckan.

För din egen trygghet välj gärna en legitimerad psykoterapeut med utbildning och erfarenhet inom ditt problemområde. Att arbeta med par är ett eget psykoterapiområde som även det kräver att psykoterapeuten har rätt kompetens, utbildning, metod och träning. Boka gärna ett första samtal för att testa att det känns rätt och ställ frågor till terapeuten så att du känner dig trygg.

Välj en metod som har ett forskningsstöd för ditt problemområde. Om du känner dig osäker så fråga psykoterapeuten.

Hittar du inte din fråga?

Välkommen att kontakta mig.

Kontakta mig