Vad kan du få hjälp med genom psykoterapi?

Genom psykoterapi kan du få hjälp att arbeta med det som blir svårt för dig i livet generellt eller i vissa situationer. Ditt problem kan vara ångest, trauma, svåra känslor, nedstämdhet, bristande självmedkänsla, negativa tankar, återkommande mönster, relationer, sorg, kris, förändring i livet, otrygghet, tillit, perfektionism och svårigheter att förstå dig själv eller andra.

Oavsett vad ditt problem innebär för dig och vilken psykoterapiform du söker så är den viktigaste faktorn för en fungerande psykoterapi den trygghet och tillit du får möjlighet att utveckla till din psykoterapeut, arbetssättet och till processen samt att du känner att det finns en möjlig väg att tillsammans med vald psykoterapeut arbeta för en förändring.

Metod

Vid psykoterapi använder jag mig av Kognitiv beteendeterapi (KBT) med compassioninriktning. Compassionfokuserad terapi har KBT som grund men även en förklaringsmodell och metod som är väldigt hjälpsam i många terapier.

Vad är KBT – Kognitiv beteendeterapi?
Tankar, känslor och handlingsmönster

KBT, Kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där vi arbetar med tankar, känslor och handlingsmönster som leder till att man inte mår bra och/eller att det inte blivit som man tänkt sig i livet.  Ofta när man söker psykoterapi så har man fastnat i en negativ spiral eller en ond cirkel av tankar, känslor och beteenden som inte leder framåt. Man kan ha fastnat i en ångestproblematik, grubblerier, oro, nedstämdhet, ensamhet eller beroende och behöver hjälp att förändra.

Dåtid, nutid och framtid

KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna. Självklart är det viktigt att även inom KBT ta reda på vad du har varit med om tidigare och vad som har bidragit till att du mår som du mår. Framförallt syftar metoden till att du själv ska förstå och se ditt eget sammanhang och vi fokuserar på vilket sätt du har fastnat och därför inte kan ta dig ur ditt problem.

Forskningsstöd

KBT är en av de mest utforskade psykoterapiformerna vilket innebär att det finns stöd i forskning att KBT är en fungerande metod för många problemområden (tex depression, fobi och ångest). Då KBT är en evidensbaserad terapiform rekommenderast den ofta också av Socialstyrelsen.

KBT i utveckling

Utifrån forskning och tillämpning utvecklas KBT kontinuerligt. Numera talar man ofta om den ”tredje vågens” KBT vilket innebär att man inom denna form inte enbart fokuserar på tankar och beteenden såsom namnet visar utan även på emotioner, anknytning, relationer och acceptans.

Arbetssätt

Så här arbetar jag

Vi börjar med att träffas 2–3 ggr för att se på vilket sätt vi tillsammans kan arbeta för en förändring. Vi träffas sedan en gång i veckan i vanligtvis 10–20 veckor.

Hur går det till att inleda en psykoterapi hos mig?
Vi börjar med att träffas 2–3 ggr för att kartlägga och se över vilket som är ditt problemområde och på vilket sätt vi tillsammans kan arbeta för en förändring. De inledande samtalen är även till för att du ska känna efter om det blir bra för dig att gå i psykoterapi hos mig. Vi träffas sedan en gång i veckan.
Hur länge går man i psykoterapi?
Oftast är det lättast att säga hur lång tid det kan ta efter de inledande samtalen men en psykoterapi som arbetar med ett specifikt problemområde tar oftast 10-20 ggr.
Hur fungerar det att boka och avboka?
Du får oftast en fast tid varje vecka t.ex. 14–15 på måndagar. Avbokning av en bokad session ska göras senast 24 timmar innan den avtalade tiden. Vid senare avbokning eller uteblivet besök så debiteras full kostnad, oavsett anledning.

Kontakta mig

Välkommen att kontakta mig och boka ett första samtal eller ställ en fråga.

Jag återkommer till dig inom kort.

+46 72 519 72 55

Hantverkargatan 46
112 21 Stockholm

kontakt@sonjaspangenberg.se