Vad är KBT – Kognitiv beteendeterapi?

Tankar, känslor och handlingsmönster

KBT, Kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där vi arbetar med tankar, känslor och handlingsmönster som leder till att man inte mår bra och/eller att det inte blivit som man tänkt sig i livet.  Ofta när man söker psykoterapi så har man fastnat i en negativ spiral eller en ond cirkel av tankar, känslor och beteenden som inte leder framåt. Man kan ha fastnat i en ångestproblematik, grubblerier, oro, nedstämdhet, ensamhet eller beroende och behöver hjälp att förändra.

Dåtid, nutid och framtid

KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna. Självklart är det viktigt att även inom KBT ta reda på vad du har varit med om tidigare och vad som har bidragit till att du mår som du mår. Framförallt syftar metoden till att du själv ska förstå och se ditt eget sammanhang och vi fokuserar på vilket sätt du har fastnat och därför inte kan ta dig ur ditt problem.

Forskningsstöd

KBT är en av de mest utforskade psykoterapiformerna vilket innebär att det finns stöd i forskning att KBT är en fungerande metod för många problemområden (tex depression, fobi och ångest). Då KBT är en evidensbaserad terapiform rekommenderast den ofta också av Socialstyrelsen.

KBT i utveckling

Utifrån forskning och tillämpning utvecklas KBT kontinuerligt. Numera talar man ofta om den ”tredje vågens” KBT vilket innebär att man inom denna form inte enbart fokuserar på tankar och beteenden såsom namnet visar utan även på emotioner, anknytning, relationer och acceptans.

Arbetssätt

Så här arbetar jag med psykoterapi.

Mitt arbetssätt

FAQ

Vanliga frågor och svar om psykoterapi och parterapi.

Till FAQ

Kontakt

Välkommen att boka ett samtal eller ställ en fråga.

Kontakta mig