Så här arbetar jag

Vi börjar med att träffas 2–3 ggr för att se på vilket sätt vi tillsammans kan arbeta för en förändring. Vi träffas sedan en gång i veckan i vanligtvis 10–20 veckor.

Arvode 1100 kr för 60 minuter. Jag fakturerar i efterhand.

Vi börjar med att träffas 2–3 ggr för att kartlägga och se över vilket som är ditt problemområde och på vilket sätt vi tillsammans kan arbeta för en förändring. De inledande samtalen är även till för att du ska känna efter om det blir bra för dig att gå i psykoterapi hos mig. Vi träffas sedan en gång i veckan.

Oftast är det lättast att säga hur lång tid det kan ta efter de inledande samtalen men en psykoterapi som arbetar med ett specifikt problemområde tar oftast 10-20 ggr.

Den metod jag använder mig av är KBT (Kognitiv beteendeterapi). Jag har valt att arbeta med KBT eftersom den är en evidensbaserad metod med starkt forskningsstöd för att behandla olika problem. Jag är även tränad inom psykodynamisk terapi. Den utveckling som sker på KBT sidan (genom tredje vågen) gör att teorier och metoder från andra grenar inom psykoterapiområdet på många sätt möts inom KBT genom det relationella, emotionella, anknytningsbaserade och även det neurologiska.
Läs mer här

Du får oftast en fast tid varje vecka t.ex. 14–15 på måndagar. Avbokning av en bokad session ska göras senast 24 timmar innan den avtalade tiden. Vid senare avbokning eller uteblivet besök så debiteras full kostnad, oavsett anledning.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta mig.

Kontakta mig