Vad kan du får hjälp med genom psykoterapi?

Genom psykoterapi kan du få hjälp att arbeta med det som blir svårt för dig i livet generellt eller i vissa situationer. Ditt problem kan vara ångest, trauma, svåra känslor, nedstämdhet, bristande självmedkänsla, negativa tankar, återkommande mönster, relationer, sorg, kris, förändring i livet, otrygghet, tillit, perfektionism och svårigheter att förstå dig själv eller andra.

Oavsett vad ditt problem innebär för dig och vilken psykoterapiform du söker så är den viktigaste faktorn för en fungerande psykoterapi den trygghet och tillit du får möjlighet att utveckla till din psykoterapeut, arbetssättet och till processen samt att du känner att det finns en möjlig väg att tillsammans med vald psykoterapeut arbeta för en förändring.

Metod

Vid psykoterapi använder jag mig av Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Mer om KBT

Arbetssätt

Så här arbetar jag med psykoterapi.

Mitt arbetssätt