Vad är EFT- Emotionellt fokuserad parterapi?

Mönster och samspel

I Emotionellt fokuserad parterapi är det ert gemensamma samspel som är i fokus. Vi tydliggör ert mönster och hur ni båda bidrar till detta. Vi saktar ned och stoppar er ”dans” för att i nästa steg skapa en större trygghet, tillit och närhet.

Tillit och närhet

Emotionellt fokuserad parterapi lägger grunden till en större tillit och närhet i er relation. Ni får möjlighet att finnas för varandra istället för att hamna i negativa spiraler där ni kritiserar eller sluter er.

Känslor och trygghet

I EFT sätts känslorna i fokus. Det är känslor som skapar låsningen i en krisande kärleksrelation, men det är också känslorna som är nyckeln till att hitta en trygg, tillitsfull och intim relation. När ni får nya känslomässiga erfarenheter av ert samspel så sker en förändring och ni utvecklas till att bli mer engagerade, inkännande och trygga med varandra.

Teoretisk grund

EFT baseras på metoder och teorier från främst anknytningsteorin, de humanistiska psykoterapierna och de systemiska psykoterapierna. Det är en evidensbaserad metod för parterapi, vilket innebär att den har starkt vetenskapligt stöd. Dr Sue Johnson skapade metoden på 1980-talet. Metoden styrs, utvecklas och regleras av ICEEFT – International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy